Bestuur

Bauco Moerkercken

Co Burgerhout

Elizabeth Fasol

Marjanne Verhoef

Webmaster: J.Burgerhout.

De Wijkkoepel Groenelaan is een zelfstandige stichting die tot doel heeft bewonersinitiatieven van de grond te krijgen en in stand te houden.

De bewonersinitiatieven zijn zonder uitzondering bedoeld om het sociale leven in de wijk beter te maken oftewel gericht op versterking van de sociale samenhang.