Bestuur / Contact

Bestuur / Contact

De Wijkkoepel Groenelaan is een zelfstandige stichting die tot doel heeft bewonersinitiatieven van de grond te krijgen en in stand te houden.

De bewonersinitiatieven zijn zonder uitzondering bedoeld om het sociale leven in de wijk beter te maken oftewel gericht op versterking van de sociale samenhang.


Bauco Moerkercken  -  Voorzitter 

Peter Dekkers          -  Penningmeester

Marjanne Verhoef     -  Bestuurslid

Contact:


wijkkoepelgroenelaan@gmail.com

Telefoon:

(020) 647 1509

Webmaster:


Co Burgerhout.

Statuten

Kamer van koophandelnummer:  62239422