Wijkplatform

STICHTING WIJKKOEPEL GROENELAAN

Het is weer tijd voor de : "Wijkplatform bijeenkomst"  .

Deze zal plaats vinden op dinsdagavond 16 april  2019  aanvang 19:30.

Let op gewijzigde tijd, dit ivm voetbal wedsatijd later op de avond.


Wij zien u weer heel graag komen op deze avond.


Notulen

Agenda

Balans

ontvangsten en uitgaven

Jaarverslag 2018

Balans 2018 

eten in de Olmen

Winst-verlies rekening

Eten in de Olmen

WIJKPLATFORM

De Wijkkoepel Groenelaan is een zelfstandige stichting die tot doel heeft bewonersinitiatieven van de grond te krijgen

en in stand te houden.

De bewonersinitiatieven zijn zonder uitzondering bedoeld om het sociale leven in de wijk beter te maken oftewel gericht op

versterking van de sociale samenhang.


De vaste onderdelen van de stichting zijn: wijkcentrum de Bolder, de wijkkrant Groene Specht en het wijkplatform Groenelaan.

Bewoners die het initiatief nemen om activiteiten met andere bewoners te organiseren kunnen zich voor ondersteuning

en informatie tot het bestuur wenden.


Als we het hebben over activiteiten voor en door bewoners, dan kan dat om grote en kleine activiteiten gaan.

Van het aanpakken van een misstand in de wijk door een bewonersvergadering te organiseren tot het starten van

een creatieve club in de Bolder of het starten van een wandelclub in de omgeving.


Veel voorkomend is het organiseren van een buurtbarbecue of andere eetactiviteit.

Tot een bepaald bedrag kunnen wij uw buurtfeestje financieel een beetje op gang helpen.

Hinder rond winkelcentrum Groenhof door werkzaamheden

(Klik op het vinkje) 

Info nieuwbouw Landtong en verbouwing winkelcentrum Groenhof.

Vervangend ovv Van lijn 51